Norsk Heiskontroll

 Vind/Skip/Offshore

​​​​​VinderTec er sertifisert til å utføre årlig kontroll på heiser og løfteinnretninger i henhold til gjeldene regler fra Arbeidstilsynet, Sjøfartdirektoratet og Petroleumstilsynet (Norsok R003). For at løfteinnretningene skal være lovlige å bruke, skal utstyret være kontrollert årlig av en sertifisert Sakkyndig virksomhet eller Sakkyndig Person. Vi har dyktige sikkerhetskontrollører med erfaring og kompetanse fra montasje, vedlikehold og kontroll av heiser og løfteinnretninger om bord i skip og offshoreplattformer.


Miniatyrbilde vindturbinVind

Det bygges stadig nye vindparker både på land og offshore. Felles for alle vindturbinene er at de inneholder en rekke løfteinnretninger. For å ivareta sikkerheten er det krav om kontroll før første gangs bruk og videre årlig av en sertifisert sakkyndig virksomhet. I tillegg utsteder vi attest som dokumenterer at løfteinnretningen er sikker i bruk i henhold til gjeldene regelverk.

Vi kan levere kontrollørtjenestene som dekker hele vindparken både på land og offshore. Dette kan typisk være taljeheisene, servicekranene, samt løst løfteutstyr.​

Miniatyrbilde cruiseshipSkip

På skip er det krav om førstegangssertifisering og årlig kontroll av løfteinnretninger fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. I tillegg er dette et krav i ILO konvensjonen og i de fleste flaggstatskravene. VinderTec leverer førstegangs kontroll og videre årlige kontroller av heiser, trappeheiser, kraner og andre løfteinnretninger på skip.​ 


Vi kontrollerer heiser og løfteinnretninger på de fleste bil- og passasjerfergene i fart langs norskekysten, passasjerskip i fart mellom norske og utenlandske havner samt norske skip som anløper norske havner. I tillegg kommer offshorefartøy og fartøy brukt i bla oppdrettsvirksomheter.​


Miniatyrbilde oljeplattformOffshore

VinderTec levere sakkyndig tjenester til offshore segmentet. Offshore er det krav om førstegangssertifisering og til årlig kontroll av løfte innretninger. Dette gjelder for både offshoreskip og offshoreinstallasjoner. Kravene som er gjeldene fra Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet dekker offshorefartøy, flyttbare innretninger, permanente installerte flytende innretninger samt bunnfaste permanente innretninger.

Våre tjenester innen offshoresegmentet dekker førstegangskontroll, ombyggingskontroll og årlig kontroll på heiser og de fleste løfteinnretninger offshore.​


Sist endret: 03.01.2017​​​​​​​​​
VinderTec tilbyr
​sakkyndig kontrolltjenester.

Ta gjerne kontakt med oss

for en samtale.​​