Norsk Heiskontroll

Tjenester

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Illustrasjon produkt og tjenesterNorsk Heiskontroll har sin kjernevirksomhet innen kontroll av sikkerhet på heiser og andre type løfteinnretninger som faller inn under heisdirektivet og maskindirektivet, samt kontroll av arbeidsutstyr, sakkyndig kontroll og sikkerhetskontroll av heis og løfteinnretninger innen skipsfart og på offshoreinstallasjoner. I tillegg har vi fokus på kurs, informasjon og rådgivning til alle våre faste kunder og samarbeidspartnere.​

Periodisk sikkerhetskontroll av heis og andre løfteinnretninger

Som landets største ak​krediterte sikkerhetskontrollorgan (SKO) utfører vi over 40 000 kontroller for våre kunder i hele landet.​​

​​Samsvarskontrollontroll av nye anlegg

Vi er utpekt som Teknisk kontrollorgan (TKO) og utfører samsvarskontroller på nye løfteinnretninger.

Kontroll etter ombygging​

Vi utfører kontroll etter ombygging slik at du som heiseier skal være trygg på at​ moderniseringen/ombyggingen er utført på en slik måte at heisen er trygg og sikker for fremtidig drift.

Kontroll etter ulykke

Ved ulykker og hendelser plikter eier å melde fra til kommunen og sikkerhetskontrollorgan umiddelbart. Det har vist seg at beste måten å unngå ulykker er at heiseier sørger for at den lovpålagte periodiske sikkerhetskontrollen gjennomføres.​

Sakkyndig kontroll for vind, skip og offshore​​

Vi har sakkyndige sikkerhetskontrollører som utfører årlige kontroller på heiser og løfteinnretninger i henhold til gjeldene regler fra Arbeidstilsynet, Sjøfartdirektoratet og Petroleumstilsynet (Norsok R003).​

Kurs, informasjon og rådgiving

Kunnskap om stadig nye og reviderte direktiver, lover, forskrifter og standarder utgjør en stor utfordring for alle. Informasjon og rådgiving er derfor en av våre viktigste tjenester og vi holder vi bl.a. kurs for leverandørenes heismontører.​​

Sist endret: 03.01.2017
​​​​​​​​​​​ ​​

 Artikler

​​

 Hva skal kontrolleres?

 • Personheis
  Personheis
 • Løftebord med persontransport
  Løftebord med persontransport
 • Bilheis-med-person
  Bilheiser og løfteplattformer for biler med tilgjengelighet for personer
 • Løftebord for varetransport som bryter etasjeskiller
 • Løfteplattform-nedsatt funksjonsevne
  Løfteplattform
 • Trappeheis
  Trappeheis
 • Rulletrapp-og-rullende fortau
  Rulletrapp/Rullende fortau
 • Vareheiser og småheiser
  Vareheiser og småheiser