Norsk Heiskontroll

Om oss

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er vi som kontro​llerer sikkerheten på heiser, ​rulletrapper og løfteplattformer i hele Norg​e​

Om Norsk Heiskontroll

Stiftelsen Norsk Heiskontroll (NHK) er en selveiende stiftelse uten økonomisk erverv som formål. Stiftelsen ble formelt opprettet 1. august 1987 som et uavhengig kontrollorgan og har siden drevet landsomfattende kontrollvirksomhet av løfteinnretninger, herunder heis, rulletrapper, rullende fortau, trappeheiser og løfteplattformer for funksjonshemmede. 

Fra 1. januar 2017 har vi organisert kontrollaktivitetene i det heleid konsernet Norsk Heiskontroll AS med datterselskapene Heiskontrollen AS og VinderTec AS. Vi er lokalisert med hovedkontor er i Oslo og regionskontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Skien og Hamar. Våre sikkerhetskontrollører er bosatt i hele Norge, noe som gir nærhet til våre kunder.Akkrediteringer og sertifiseringer

Heiskontrollen AS er av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) bemyndiget som sikkerhetskontrollorgan (SKO til å utføre sikkerhetskontroller med heiser, rulletrapper, rullende fortau og andre løfteinnretninger.

Heiskontrollen AS er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan type A. Akkrediteringen omfatter også periodiske sikkerhetskontroller av løfteinnretninger. Norsk Akkreditering foretar årlige oppfølgingsbesøk for å se om kontrollopplegget som er beskrevet er i bruk slik som forutsatt.

Heiskontrollen AS er utpekt som teknisk kontrollorgan (TKO) av Kommunaldepartementet. Utpekingen gir NHK anledning til å utføre sluttkontroller og samsvarskontroller på nye løfteinnretninger. Våre TKO kontroller baserer seg bla. på sjekklister som dekker kravene fra EUs arbeidsgruppe for tekniske kotrollorgan Notified Bodies for Lifts - NB-L).

Norsk Heiskontroll AS er sertifisert av Teknologisk Institutt som sakkyndig kontrollvirksomhet. Sertifiseringen omfatter sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr.

Arbeid med regelverk og standardisering

I Norsk Heiskontrolls statutter er det nedfelt at vi skal delta i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på området løfteinnretninger. I arbeidet med det nasjonale regelverket samarbeider vi med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og i samarbeid med Standard Norge deltar vi i ulike komiteer og arbeidsgrupper for internasjonalt standardiseringsarbeid. Parallelt med dette legger vi også ned mye arbeid innenfor utvikling av nye- og oversettelser av eksisterende standarder.

​Våre viktigste oppgaver​

  • periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger
  • kontroll, som teknisk kontrollorgan, av nye heisanlegg
  • kontroll av heiser som har gjennomgått større reparasjoner og endringer/ombygginger
  • kontroll av andre nye løfteinnretninger samt løfteinnretninger som har gjennomgått større ​​reparasjoner  eller endringer
  • kontroll av heiser om bord i skip i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrifter, både kontroll av nyanlegg og periodisk kontroll
  • bistand til sentrale og kommunale myndigheter
  • gransking av ulykker herunder kontroll av løfteinnretninger etter ulykker
  • nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid
  • deltakelse i EUs arbeidsgruppe for tekniske kontrollorgan
  • informasjon til heiseiere, heisinstallatører m.fl.


Sist endret: 02.01.2017
​​​​​​​​​
​​​​

 Artikler

​​

 Fakta

 • Akkreditert og uavhengig sikkerhetskontrollorgan som siden 1987 har drevet systematisk arbeid for sikkerheten på løfteinnretninger
 • Landets største organisasjon innen sikkerhet på heis og andre løfteinnretninger
 • Gir bistand til sentrale og kommunale myndigheter
 • Våre kontrollører har den bredeste erfaringen innen kontroll av heis og løfteinnretninger
 • Kompetansesenter og informasjonskanal innen aktuelt regelverk
 • Våre kontrollører er godkjente sikkerhetskontrollører og blir regelmessig kurset
 • Gransker ulykker og utfører kontroll av løfteinnretninger etter ulykker
 • Våre kontrollører er faglærte og har detaljkunnskap om ulike typer løfteinnretninger
 • Deltar med eksperter i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid
 • Våre kontrollører har hovedfokus på at bruk av løfteinnretninger ikke skal medføre personskade