Norsk Heiskontroll

 Forretnings-, nærings- og industribygg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Illustrasjon flyplassNorsk Heiskontroll er som ditt sikkerhetkontrollorgan opptatt av tett dialog. Vi er fleksible og gjør vårt beste for å imøtekomme våre kunders ulike behov. Det er gjerne driftssjef, teknisk sjef eller ekstern konsulent/forvalter som er satt til å følge opp drift og vedlikehold av heis og andre løfteinnretninger. Vi har rutiner og systemer som forenkler din administrasjon og som fungerer som et supplement til deres HMS-system, slik at dine plikter i forhold til heiseiers ansvar oppfylles.


Hvilket ansvar har jeg som heiseier?

Husk at du både må sørge for service (ettersyn) og periodisk sikkerhetskontroll på alle type heiser og løfteinnretninger. I følge Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 10) § 16.1 og 16.6 har heiseier ansvar for at:

 • alle nye og eksisterende løfteinnretninger er registrert i Nireg (nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger)
 • anlegg som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig
 • et utføres vedlikehold, ettersyn, nødvendige reparasjoner og sikkerhetskontroll med anlegget
 • vedlikehold og ettersyn utføres av fagkyndig personell og at sikkerhetskontroll gjennomføres av bemyndiget   sikkerhetskontrollorgan.

Vi hjelper deg å oppfylle myndighetenes krav

Norsk Heiskontroll er landets største og eneste akkrediterte sikkerhetskontrollorgan som utfører periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger.  For deg som heiseier vil Norsk Heiskontroll ta seg av alle forhold rundt kontroll og oppfølging av heiseiers plikter i forhold til reglene for periodisk sikkerhetskontroll og i forhold til Nireg (Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger). Husk at ved skifte av eier og når installasjonen tas permanent ut av drift, skal eier selv melde ifra om dette til kommunen og Nireg.

Min side

Våre kunder får tilgang til Min side hvor man har komplett informasjon om alle sine løfteinnretninger. Hver enkelt​ løfteinnretning som er registrert i portalen blir fulgt opp av oss, slik at periodisk sikkerhetskontroll blir gjennomført i henhold til myndighetenes krav. I tillegg kan du gi din servicepartner tilgang til kontrollrapportene. 

La Norsk Heiskontroll være din sikkerhetskontrollør på heis!

​​​

Registrer deg som bruker av Min SideSist endret: 11.03.2016
​​​​​​​​​​​ ​​​

​​

 Hva skal kontrolleres?

 • Personheis
  Personheis
 • Løftebord med persontransport
  Løftebord med persontransport
 • Bilheis-med-person
  Bilheiser og løfteplattformer for biler med tilgjengelighet for personer
 • Løftebord for varetransport som bryter etasjeskiller
 • Løfteplattform-nedsatt funksjonsevne
  Løfteplattform
 • Trappeheis
  Trappeheis
 • Rulletrapp-og-rullende fortau
  Rulletrapp/Rullende fortau
 • Vareheiser og småheiser
  Vareheiser og småheiser