Norsk Heiskontroll

​​ ​​​​Norsk Heiskontroll leverer sikkerhetskontrolltjenester 

gjennom selskapene Heiskontrollen og VinderTec.​


Sikkerhet og trygghet for eiere av løfteinnretninger og arbeidsutstyr står i sentrum av vår virksomhet og vi opptrer med profesjonalitet, spisskompetanse og integritet i møte med våre kunder. Heiskontrollen foretar sikkerhetskontroll av løfteinnretninger som Sikkerhetskontrollorgan (​SKO) ​og som Teknisk Kontrollorgan (TKO) som foreskrevet i Plan- og bygningsloven og forskrifter til denne (TEK). VinderTec leverer kontrolltjenester til kunder med arbeidsutstyr og løfteinnretninger underlagt lover, forskrifter og rammebetingelser satt av Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.​

 Hvem representerer du?

 • Har du fått ansvar for å forvalte heisen på vegne av sameie/borettslag og trenger hjelp til å få oversikt over ditt ansvar? Les mer om hvordan vi kan hjelp deg med å forvalte heisen på en trygg og forsvarlig måte.
 • Som eier av større eller mindre forretnings-, nærings- eller industribygg følger det med et ansvar å sikre heiser og rulletrapper. Men, visste du at andre typer løfteinnretninger som f.eks. løfteplattformer også har krav til ettersyn og kontroll?
 • Staten, kommuner og fylkeskommuner eier flere skoler, helsebygg, kulturbygg og kontorbygg etc. Har du fått ansvaret for å sikre at heiser og andre løfteinnretninger er trygge for deres brukere? Vi gir deg den sikkerheten og tryggheten du trenger!
 • Vi har dyktige sakkyndige kontrollører med bakgrunn fra offshorebransjen som utfører årlige periodiske kontroller på skip, plattformer og i vindturbiner.
 • Vi har langt og godt samarbeid med ulike leverandører av heiser og løfteinnretninger. Les mer om hvordan vi kan bistå inn i deres virksomhet.
 • Representerer du Kommune som myndighet? Her finner du litt informasjon om hvordan vi samarbeider for å følge opp om sikkerheten på løfteinnretninger i hele landet.


​​​​​​​​​ ​​ ​​


 Fakta

 • Akkreditert og uavhengig sikkerhetskontrollorgan som siden 1987 har drevet systematisk arbeid for sikkerheten på løfteinnretninger
 • Deltar med eksperter i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid
 • Gir bistand til sentrale og kommunale myndigheter
 • Gransker ulykker og utfører kontroll av løfteinnretninger etter ulykker
 • Kompetansesenter og informasjonskanal innen aktuelt regelverk
 • Landets største organisasjon innen sikkerhet på heis og andre løfteinnretninger
 • Våre kontrollører er faglærte og har detaljkunnskap om ulike typer løfteinnretninger
 • Våre kontrollører er godkjente sikkerhetskontrollører og blir regelmessig kurset
 • Våre kontrollører har den bredeste erfaringen innen kontroll av heis og løfteinnretninger
 • Våre kontrollører har hovedfokus på at bruk av løfteinnretninger ikke skal medføre personskade
​​